ข่าวกรมการขนส่งทางบก

ข่าวกรมการขนส่งทางบก2019-07-04T15:35:47+07:00

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถต้องติด GPS

รถโดยสารที่เข้าข่ายเร่งด่วน

รถปรับอากาศพิเศษ รถปรับอากาศ รถที่ไม่มีเครี่องปรับอากาศ รถสองชั้น รถพ่วง รถกึ่งพวง รถโดยสารเฉพาะกิจ

รถบรรทุกที่เข้าข่ายเร่งด่วน

รถกระบะบรรทุก รถตู้บรรทุก รถบรรทุกของเหลว รถบรรทุกวัตถุอันตราย รถเฉพาะกิจ (รถขนปูนผสมเสร็จ) รถพ่วง รถกึ่งพวง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว รถลากจูง (หัวลาก รวม 6 ล้อหัวลากด้วย)

รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งพ.ศ. 2522 สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปี

กันยายน 3rd, 2019|

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม

อัปเดต! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 1กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 11จังหวัด จำนวน 20 สาย

กันยายน 2nd, 2019|

อัปเดต! กรมทางหลวง

กรมการขนส่งทางบก รับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อยกระดับการบริการรถโดยสารสาธารณะให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

สิงหาคม 16th, 2019|

กรมการขนส่งทางบก รับฟังทุกความคิดเห็น

ขนส่งบริการรับชำระภาษีรถประจำปีวันเสาร์-อาทิตย์

สิงหาคม 6th, 2019|

กรมขนส่งบริการรับชำระภาษีรถประจำปีวันเสาร์-อาทิตย์ รถขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก พบการลักลอบใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสาร

กรกฎาคม 23rd, 2019|

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้ม!!! การให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ขนส่งวอน “สิบล้อ” เลี่ยงขนส่ง-วิ่งเที่ยวเปล่าช่วง “วันเข้าพรรษา”

กรกฎาคม 11th, 2019|

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทั่วประเทศ