ข่าวกรมการขนส่งทางบก

ข่าวกรมการขนส่งทางบก2019-07-04T15:35:47+07:00

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถต้องติด GPS

รถโดยสารที่เข้าข่ายเร่งด่วน

รถปรับอากาศพิเศษ รถปรับอากาศ รถที่ไม่มีเครี่องปรับอากาศ รถสองชั้น รถพ่วง รถกึ่งพวง รถโดยสารเฉพาะกิจ

รถบรรทุกที่เข้าข่ายเร่งด่วน

รถกระบะบรรทุก รถตู้บรรทุก รถบรรทุกของเหลว รถบรรทุกวัตถุอันตราย รถเฉพาะกิจ (รถขนปูนผสมเสร็จ) รถพ่วง รถกึ่งพวง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว รถลากจูง (หัวลาก รวม 6 ล้อหัวลากด้วย)

เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ” ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ

กรกฎาคม 4th, 2019|

สำนักงานขนส่ง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพิ่มช่องทาง "เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้น!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561

กรกฎาคม 24th, 2018|

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้น!!!

กำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่อง GPS

กรกฎาคม 10th, 2018|

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่อง GPS