ข่าวกรมการขนส่งทางบก

ข่าวกรมการขนส่งทางบก2020-04-09T14:44:40+07:00

เรื่อง…แนวทางการดำเนินการกรณีผู้ประกอบการขนส่งแจ้งหยุดใช้บริการ GPS ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19

เรื่อง…การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

กำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่อง GPS

กรกฎาคม 10th, 2018|

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่อง GPS