• มีช่องรับสัญญาณ 32 ช่อง

 • เสาอากาศ จีพีเอส ความถี่ 1575 MHz Brandwidth มากกว่าหรือเทียบเท่ากับ +/-1.023 MHZ

 • สามารถทำงานได้อุณหภูมิ -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส

 • รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น Sensor อุณหภูมิ , กล้อง MDVR ,กล้อง snapshot

 • ความไวในการรับสัญญาณ (High Sensibility)-161 dBm

 • รองรับการอัพเดตระบบบออนไลน์ (OTA)

 • รองรับเสียงแจ้งเตือน

 • มีแบตเตอรี่ Li-ion

 • สั่งตัดเครื่องยนต์

 • มีรายงานการทำงาน

 • รองรับการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรใบขับขี่ พนักงานขับรถ

 • ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก