ข้อมูลการเข้าสู่เว็บไซต์ www.forthtrack.co.th ของท่านจะถูกบันทึกในรูปแบบของคุกกี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไปในอนาคต

**การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามรายละเอียดนโยบายการใช้คุกกี้เรียบร้อยแล้ว**

คุกกี้ คืออะไร

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซด์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อ
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซด์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวบไว้ไปในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ

คุกกี้ ถูกใช้อย่างไร

คุกกี้จะถูกจัดเก็บและรวบรวมในเชิงสถิติเพื่อให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาเว็บไซต์ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประเภทของ คุกกี้ ที่ถูกใช้

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด
คุกกี้ประเภทจำเป็น คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้การใช้เว็บไซต์ของท่านสะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์
คุกกี้ประเภทข้อมูลการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร เช่น จำนวนยอดเข้าชม ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมและการใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลคุกกี้ส่วนนี้จะถูกเก็บรวบรวมเข้าด้วยกัน จึงไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้
คุกกี้ประเภทฟังก์ชั่นการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้จำช่วยอำนวยความสะดวกใช้การใช้งานของท่าน โดยการจดจำสิ่งที่คุณเลือกในการใช้งานเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามการใช้งานของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายการใช้คุกกี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามกฎระเบียบ กรุณาตรวจสอบว่าท่านเข้าใจและยอมรับตามรายละเอียดในนโยบาย