ร่วมงานกับเรา2019-06-18T10:16:26+07:00

จากจุดเริ่มต้นสร้างความเชื่อมั่น ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์
สู่การยอมรับตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ในธุรกิจระบบติดตามรถ (GPS Tracking)

ด้วยนโยบายการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและทันสมัย ผนวกกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา
ทำให้เราเป็นบริษัททีมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทชั้นนำมากมายทั่วประเทศ

WORK HARD, WORK SMART AND WORK FUN

เรามุ่งเน้นการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีความสุขในการทำงานด้วยแนวคิดการทำงาน

สนใจร่วมงานกับเรา

วิศกรฝ่ายขายโครงการ2019-06-13T10:35:44+07:00

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิคส์ , ไอที, โทรคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

ลักษณะการทำงาน

 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถติดตั้ง GPS Tracking ของบริษัทได้
 • ขาย Project และทำเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • ทำ Presentation ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
 • ติดต่อประสานงาน และดูแลลูกค้า ทั้งเก่า และใหม่
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับรู้ความต้องการ และสามารถนำกลับมาถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อกลับไปนำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

วันและเวลาทำงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)

อัตราเงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
สมัครงาน
ตัวแทนฝ่ายขาย2019-06-11T15:02:47+07:00

ไม่จำกัดจำนวน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการขายและรักงานขายและงานบริการ
 • มีประสบการณ์ขาย 1-2 ปี มีมอเตอร์ไซต์ / รถยนต์ส่วนตัว (หากไม่มีพาหนะแต่มีประสบการณ์ขาย ยินดีพิจารณา)

ลักษณะการทำงาน

 • วางแผนการขายสินค้า
 • นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • จัดทำรายงานการขาย หรือที่เกี่ยวข้อง

วันและเวลาทำงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)

อัตราเงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
สมัครงาน
พนักงานขายทางโทรศัพท์2019-06-11T14:59:43+07:00

ไม่จำกัดจำนวน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word,Excel, internet ได้
 • รักงานด้านการติดต่อสื่อสาร มีไหวพริบและทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ

ลักษณะการทำงาน

 • ติดต่อแนะนำสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ตามที่ได้รับมอบหมายแนะนำและให้ความรู้เรื่องสินค้า และโปรโมชั่น
 • นัดหมายกลุ่มลูกค้าที่สนใจให้พนักงานขายเข้าไปเสนอขายสินค้า
 • บริหารงานให้ได้ยอดตามที่กำหนด
 • ออกบูธประชาสัมพันธ์เป็นบางครั้ง
 • ส่งรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนให้หัวหน้าทราบ

วันและเวลาทำงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)

อัตราเงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต
สมัครงาน
ช่างเทคนิคบริการ2019-06-12T16:37:32+07:00

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20-29 ปี
 • ปวช. หรือ ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์,ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีใบขับขี่ / มอเตอร์ไซด์ / รถยนต์
 • สามารถลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

ลักษณะการทำงาน

 • ตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์
 • ซ่อมแซม แก้ไข ผลิตภัณฑ์ หน้างาน
 • ถอดอุปกรณ์

วันและเวลาทำงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)

อัตราเงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
สมัครงาน
วิศวกรด้านฮาร์ดแวร์2019-06-13T10:36:50+07:00

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสามารถในการออกแบบวงจร,ฮาร์ดแวร์,ไมโครโปรเซสเซอร์ต่าง ๆ เช่น ARM,PLC, MCS51
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium ,Designer ,Protel ,Keil uVision
 • มีความขยัน ทุ่มเท และรับผิดชอบต่องานร่วมกันภายในทีมงาน
 • สามารถทำงานทดแทนแผนกอื่น ๆ ได้ เช่น QC,Repair
 • มีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ Embedded System พิจารณาเป็นพิเศษ

วันและเวลาทำงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)

อัตราเงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
สมัครงาน
นักพัฒนาซอฟต์แวร์2021-04-28T16:23:13+07:00

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • สัญชาติไทย อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ Net Framework: preferably dealing specifically with C# and ADO. NET (VB.NET is welcome also)
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้การออกแบบเชิงวัตถุและภาษาต่างๆ
 • เรียนรู้ได้รวดเร็วและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม
 • วิเคราะห์ปัญหาการแก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทัศนคติที่ดีต่องานและมีวิธีการแบบมืออาชีพ
 • ถ้าจบจากมหาวิทยาลัยของรัฐจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

วันและเวลาทำงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)

อัตราเงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
สมัครงาน
Go to Top