FORTH TRACKING SYSTEM

ผู้นำธุรกิจ GPS Tracking ที่ให้บริการระบบติดตามรถอย่างเชี่ยวชาญ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ด้วยการผสมผสานโลกของเทคโนโลยีและธุรกิจไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็นบริการ GPS Tracking และ Iot Solution อย่างครบวงจร

มาทำความรู้จัก ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านไอทีและโทรคมนาคม(ระบบจีพีเอาติดตามยานพาหนะ หรือ GPS Tracking ) ซึ่งก่อตั้งโดยคนไทยทั้งหมด โดยเริ่มจากการวิจัยและพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียมหรือที่เรียกว่าระบบจีพีเอสติดตามรถ ปัจจุบันเราได้ยึดหลักการทำงานของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย กว้างไกลไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม ให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและสามารถบริหารทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิสัยทัศน์

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆและบริการสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การสื่อสารและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น เรามุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจโดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า “เพราะเราอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของความสำเร็จของลูกค้า” เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่พนักงานทุกคนได้รับการจูงใจอย่างเต็มที่ และได้รับโอกาสอย่างพอเพียงที่จะเกิดความก้าวหน้าและทำงานด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจ

พันธกิจ

– เพื่อยกระดับมาตรฐานการเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรของระบบดิจิทัลสำหรับผู้บริโภคที่สมบูรณ์
– เติมเต็มขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาซึ่งก่อนให้เกิดการขยายธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย
– ดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายรวมและสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
– พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงสุด

ค่านิยมองค์กร

การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและเติบโต ก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ เพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

นวัตกรรมทางด้านสินค้า ด้านกระบวนการทำงาน ด้านการให้บริการ ด้านการจัดการ หรือด้านการตลาด เป็นการทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร

แกลเลอรี่