FORTH TRACK จัดโครงการ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่บุตร-หลานพนักงานเพื่อการศึกษา

เนื่องด้วยทางผู้บริหารของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุตร-หลานของพนักงาน พร้อมทั้งทางฟอร์ท แทร็คกิ้งเองยังไม่มีสวัสดิการทางด้านนี้ จึงได้ริเริ่มโครงการ “ฟอร์ท เพื่อการศึกษา” มอบคอมพิวเตอร์แก่บุตร-หลานของพนักงานในองค์กร ในโครงการครั้งนี้ได้มีพนักงานเข้ารับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวน 7 ท่าน และจะนำไปให้บุตรใช้งานเพื่อการศึกษาต่อไป