เนื่องในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 นำโดยผู้บริหารและพนักงานทำพิธีไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข ความเจริญและขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน