บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การจ้างจัดบริหารยานพาหนะของการไฟฟ้านครหลวง

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การจ้างจัดบริหารยานพาหนะของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1,153 คัน ฟอร์ทจีพีเอสจะมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง