ทางผู้บริหารของบจก.ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับทางผู้บริหารจาก Shenzhen Concox Information Technology Co., Ltd. มาเยี่ยมชมการทำงานของทางบริษัทและแผนก R&D โดยทาง Concox รู้สึกประทับใจกับระบบทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการ Integrate ระบบของทางฟอร์ทฯ ซึ่งมีความทันสมัยและรวดเร็วที่สุด