บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัดและ บริษัท พิษณุโลก เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท เดอะฟินิกซ์ 999 แอสเซมบลี จำกัด

เพื่อติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียมแบบเรียลไทม์ (GPS Tracking) และดูแลหลังการขาย เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม บริษัท เดอะฟินิกซ์ 999 แอสเซมบลี จำกัด