• ระบุตำแหน่งของตัวรถแบบ Real time

  • ตรวจสอบความเร็วในการขับขี่

  • แจ้งสถานะเครื่องยนต์ ติดเครื่อง/ดับเครื่อง

  • ดูเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง

  • วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ

  • มีหน่วยความจำสำรอง

  • สั่งตัดเครื่องยนต์

  • มีรายงานการทำงาน

  • รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น Sensor ประตู Emergency Button

  • รองรับการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรใบขับขี่ พนักงานขับรถ

  • ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก