กรณีมีใบรับประกัน

 1. ไม่คิดค่าอะไหล่ (ระยะเวลารับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 2. ส่งอุปกรณ์มาที่บริษัท โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ระยะเวลาการส่งซ่อม 1 เดือน โดยลงทะเบียน tracking สินค้าได้ : ตามที่อยู่ของบริษัทที่จัดส่ง
  • ทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด 252 อาคารเอส พี อี ชั้นที่ 12 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02-615-0808 (สินค้าสั่งซื้อออนไลน์)

กรณีประกันอุปกรณ์หมดอายุ

 1. คิดค่าบริการและอะไหล่ ตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้
 2. ส่งอุปกรณ์มาที่บริษัท โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ระยะเวลาการส่งซ่อม 1 เดือน โดยลงทะเบียน tracking สินค้าได้ : ตามที่อยู่ของบริษัทที่จัดส่ง
  • ทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด 252 อาคารเอส พี อี ชั้นที่ 12 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02-615-0808 (สินค้าสั่งซื้อออนไลน์)

การติดต่อและสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อสอบถาม ตามช่องทางดังนี้
 • ช่องทาง สำหรับลูกค้าสอบถามผ่าน
  • ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-615-0808 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.15.-18.00 น.
  • ทาง Call Center 061-417-0808 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทาง E-mail : sales@www.forthtrack.co.th
  • ทาง Line@ : @Forthtrack