อบรบการใช้งานระบบติดตามรถ ณ บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ฟอร์ท GPS ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเข้าแนะนำการใช้งาน และสอนการใช้งานระบบติดตามรถ”GPS FORTH” เพื่อสอบถามการใช้งานว่าทางบริษัทลูกค้าต้องการเน้นการใช้งานฟังก์ชั่นด้านใด พร้อมทั้งสอนการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานระบบติดตามรถ GPS FORTH ได้อย่างเต็มประสทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด