ประโยชน์ของ GPS Tracking System

GPS Tracking ในปัจจุบันเข้ามาช่วยในการดำเนินกิจการหรือองค์กรที่มีรถยนต์เพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและเข้ามาจัดการให้เป็นระบบมากขึ้นกับเจ้าของบริษัท หรือเจ้าของรถยนต์
ดังนั้น เรามาดูประโยชน์กันว่า เมื่อท่านได้ติดจีพีเอสระบบติดตามรถแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
  1. แสดงยานพาหนะแบบ Real Time
  2. ตรวจสอบปริมาณน้ำมัน เส้นทางการขับ
  3. วางแผนการเดินทาง แบบลดค่าใช่จ่าย
  4. ควบคุมความเร็วยานพาหนะ
  5. ตรวจการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้