หากใบขับขี่รถยนต์หมดอายุ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ขาดต่อ ดังนี้:

             1.ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

  • สามารถต่ออายุได้โดยไม่ต้องสอบใหม่

  • ไม่ต้องเสียค่าปรับ

  • ชำระเพียงค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่กรมขนส่ง (ค่าธรรมเนียมใบขับขี่รถยนต์อยู่ที่ 505 บาท)

             2. ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี

  • ต้องทำการสอบข้อเขียนผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อใหม่

  • ต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 90% (ทำได้ 45 ข้อจากทั้งหมด 50 ข้อ)

หากไม่ผ่านการทดสอบ ต้องสอบใหม่อีกครั้ง

             3.ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป

  • ต้องเข้ารับการอบรม

  • ทำการสอบข้อเขียนผ่านระบบ E-exam

  • ต้องสอบขับรถใหม่ เหมือนกับการทำใบขับขี่ใหม่ครั้งแรก

 

ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุ คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้งานรถยนต์ได้อย่างถูกกฎหมาย