นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยกระดับการให้บริการด้านประกันภัย สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร รถบรรทุกติดตั้ง GPS Tracking บันทึกประวัติการเดินรถ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาประเมินเบี้ยประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

        ทั้งนี้ จะเป็นการลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านประกันภัยของผู้ประกอบการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงเบื้องต้น

สำหรับผู้ประกอบการที่ติด GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว มีประวัติพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ จะได้รับการพิจารณาส่วนลดเบี้ยประกันภัยเป็นพิเศษด้วย


ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/insurance/511980