มาตรฐานความปลอดภัย “รถตู้” ที่คุณอาจไม่เคยรู้

  แม้การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จะกลับมาเข้มข้นกันอีกครั้งในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะรถตู้โดยสารสาธารณะที่ต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง แต่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัยอีกหลายๆด้านที่คนใช้บริการถตู้อย่างเราๆอาจไม่เคยรู้ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีอะไรบ้าง Tonkit360 รวบรวมมาฝากกัน
  • ความเร็วถูกควบคุมด้วย GPS ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ในแต่ละเส้นทางรถจะต้องวิ่งไม่เกิน 600 กิลเมตร
  • ทุกๆ 200 กิโลเมตร รถจะต้องหยุดพัก 30 นาที
  • การติดตั้งเบาะโดยสาร ห้ามเกินคันละ 13 ที่นั่ง ทุกที่นั่งต้องมีเข็มขัดนิรภัยที่ได้มาตรฐานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ (UN/ECE)
  • หากไม่คาดเข็มขัด ทั้งคนขับและคนนั่ง จะถูกปรับ 5,000 บาทแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม.เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้ายรถได้
  • ผู้โดยสารจะต้องเปิดประตูหลังจากได้ในได้ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ