ติดตั้งระบบติดตามรถ GPS Tracking ยานพาหนะของท่าน ไม่ว่าจะเป็น รถโดยสารสาธารณะ และรถตู้โดยสาร รถบรรทุกขนส่งสินค้า รถบรรทุกขนส่งสินค้าวัตถุอันตราย รถเก๋ง รถกะบะ ฯลฯ