เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเข้าสอนการใช้งานระบบการบริหารจัดการรถขนส่ง GPS Tracking บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้สอดคล้องกับความต้องการและใช้งานจีพีเอสระบบติดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GPSฟอร์ท Tracking ตอบสนองทุกการใช้งาน สามารถติดตามรถได้ทุกชนิด ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มีใบอนุญาตและได้มาตรฐานที่ กสทช.กำหนด