📢 กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ 🛣

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 🚗 🚛 🚐

🔺กำหนดความเร็ว “ทางยกระดับ” 🛣

🚗 รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 100 กม./ชม.

🚛 รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม.

🚐 รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

🔺กำหนดความเร็ว “ระดับดิน”

🚗 รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 110 กม./ชม.

🚛 รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 90 กม./ชม.

🚐 รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 90 กม./ชม.