ฟอร์ทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจขนส่ง จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่ง(TMS)ที่มีประสิทธิภาพ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่มีฟลีทรถขนส่งของตนเองหรือผุ้ประกอบธุรกิจขนส่งที่มีการบริหารรถขนส่งเอง

ช่วยลดภาระของผู้ประกอบการ ทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถบริหารได้ทั้งรถของตนเองหรือรถร่วมบริการจากข้างนอก

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.ลดความผิดพลาดในการส่งของพนักงาน

2.วางแผนจัดการรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.เพิ่มความไว้วางใจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

4.นำข้อมูลในการจัดส่งสินค้ามาวิเคราะห์และต่อยอดธุรกิจได้

5.ลดต้นทุนในการดำเนินงานขนส่ง

6.ติดตามและตรวจสอบตำแหน่งผู้จัดส่งแบบเรียลไทม์

——————————————

ติดต่อสอบถามได้ที่

🟩Line : @forthtrack

🟨Call Center : 061-417-0808 / 02-615-0808