พนักงานในเครือบริษัทฟอร์ทและพนักงานบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for End User

เพื่อให้สร้างการรับรู้เข้าใจ ตระหนักถึงภัยทางไซเบอร์และทราบขั้นตอน วิธีการรับมือ

และป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น เป็นการให้บุคลากรในองค์กรได้ปฎิบัติตาม

ขั้นตอนความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

โดยผู้วิทยากรจากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ณ ตึกบุญเติม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

————————————–

ติดต่อสอบถามรายละเอียด GPS FORTH

Line : @forthtrack

Tel : 02-615-0808 / Call Center 061-417-0808

 www.forthtrack.co.th