วิธียืดอายุยางรถยนต์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย

 

1.หมั่นเช็กแรงดันลมยางสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือก่อนการขับระยะไกล

และควรเช็กตอนที่ยางไม่ร้อนเพื่อให้ได้ค่าแรงดันลมยางที่แท้จริง

 

2.เช็กสภาพยางด้วยตา ว่ามีรอยฉีกขาด แตก มีรอยถูกตำ หรือมีของมีคม

เช่น ตะปู หรือเศษเหล็กติดอยู่ที่ยางหรือไม่

 

3.ตรวจเช็กดอกยาง โดยดูว่าหน้ายางด้านซ้าย และขวาของล้อเส้นเดียวกันมีการสึกที่เท่าๆกันหรือไม่

หากด้านหนึ่งสึกมากกว่าอีกด้าน นั่นแปลว่าศูนย์ถ่วงอาจจะไม่ตรง นอกจากนี้ควรเช็กว่ายางสึกจนถึง

เวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือยัง โดยดูจากแถบบอกระดับการสึกบนหน้ายาง ถ้าหน้ายางสึกถึงแถบนี้แล้ว

คุณควรเปลี่ยนยางได้แล้ว (แถบบอกระดับการสึกของยางแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น อาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

4.ควรสลับยางรถยนต์ของคุณในทุก ๆ 10,000 ถึง 12,000 กิโลเมตร หรือทุก 6 เดือนหรือทุกครั้งที่

เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง การสลับยางจะช่วยให้ ดอกยางของล้อแต่ละเส้นสึกเท่าๆ กัน (ส่วนตำแหน่งการสลับ

นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นของยาง และชนิดของรถ)

 

5.หมั่นตรวจสอบ และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เพราะการขับรถไปสักระยะหนึ่ง หรือหากมีการกระแทก

อาจทำให้ศูนย์ถ่วงเสียสมดุลได้

 

6.ไม่บรรทุกของหนักเกินกว่าที่ยางรุ่นนั้นๆ จะสามารถรับนํ้าหนักได้

 

7.ระมัดระวังในการขับรถ เช่น ไม่ขับรถเร็วเป็นเวลานาน ไม่หักเลี้ยวเร็ว ไม่ออกตัวแรง หลีกเลี่ยง

การเบรกกะทันหัน และหลีกเลี่ยงการตกหลุม

 

8.ไม่จอดรถทิ้งไว้นานๆ แต่หากจำเป็นให้เติมลมยางมากกว่าปกติ 5-10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

การจอดทิ้งไว้นานเกิน 1 เดือนจะทำให้ยางไม่คืนตัว เนื่องจากนํ้าหนักของรถตกไปอยู่ที่จุดๆ

เดียวของยางแต่ละเส้น ทำให้ยางส่วนนั้นยุบ และไม่เป็นวงกลม ดังนั้นคุณควรขยับรถเพื่อให้

หน้ายางส่วนอื่นสัมผัสพื้นบ้าง และหากจะต้องจอดนานกว่า 3 เดือนจริงๆ ถ้าเป็นไปได้ให้ยกรถ

ตั้งบนขาตั้งยกรถให้ล้อลอยทั้งสี่ล้อ เพื่อให้ล้อไม่ต้องรับนํ้าหนักของรถ