• ลดค่าใช้จ่าย คำนวณต้นทุนเชื้อเพลิง

  • แจ้งเตือนการซ่อมบำรุงรถยนต์ เมื่อครบรอบการเปลี่ยนหรือตรวจสภาพรถ

  • สรุปรายงานการบำรุงการรักษา

  • สรุปค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา

  • ตรวจสภาพยานพาหนะ

  • Dashboard สรุปภาพรวมการบำรุงรักษา

********************************

ปรึกษา/ ติดตั้ง GPS FORTH

Line : @forthtrack หรือ กดลิงค์ https://citly.me/EQJbG

Tel : 02-615-0808 / Call Center 061-417-0808

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ฟอร์ท https://www.forthtrack.co.th/gps-products/