การขโมยน้ำมันจากรถบรรทุกเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจที่ใช้รถบรรทุกในการดำเนินงาน เช่น การขนส่งสินค้า การก่อสร้าง และการเกษตร เป็นต้น

ผู้บริหารควรมีความรู้และมาตรการป้องกันเพื่อรับมือกับปัญหานี้ ซึ่งหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพคือการใช้ระบบ GPS FORTH

 

สาเหตุและผลกระทบของการขโมยน้ำมัน

การขโมยน้ำมันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • พนักงานประจำรถบรรทุกขโมยน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือขาย

 • ผู้ไม่หวังดีเข้ามาขโมยน้ำมันในสถานที่จอดรถบรรทุก

 • การร่วมมือกันระหว่างพนักงานและบุคคลภายนอก

 • การขาดการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด

 • ความต้องการน้ำมันที่สูงและราคาที่ผันผวน

 • การมีจุดรับซื้อน้ำมันเถื่อนที่ผิดกฎหมาย

 

ผลกระทบจากการขโมยน้ำมันมีหลายด้าน ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องซื้อน้ำมันเพิ่มเติม

 • ประสิทธิภาพในการดำเนินงานลดลงเนื่องจากต้องหยุดงานเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

 • เสียเวลาและทรัพยากรในการติดตามและสอบสวนปัญหา

 • สูญเสียรายได้จากการขาดน้ำมันที่ถูกขโมยไป

 • ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันทดแทนเพิ่มขึ้น

 • ความเสียหายต่อเครื่องยนต์และระบบเชื้อเพลิงของรถบรรทุก

 • เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท

วิธีป้องกันด้วย GPS FORTH

 • ติดตั้ง GPS FORTH บนรถเพื่อติดตามตำแหน่งและเส้นทางการเดินทาง แบบ เรียลไทม์

 • กำหนดพื้นที่ปลอดภัยและเส้นทางที่กำหนดไว้ เพื่อเตือนเมื่อรถออกนอกเส้นทาง

 • ตรวจสอบข้อมูล GPS อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย

 • แจ้งเตือนผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อมีการเบี่ยงเบนจากเส้นทางหรือหยุดที่จุดที่ไม่ใช่จุดรับน้ำมัน

 

ประโยชน์ของการใช้ GPS

 • ลดความเสี่ยงในการขโมยน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและประหยัดค่าใช้จ่าย

 • เพิ่มความปลอดภัยของรถและผู้ขับขี่

 • ช่วยปรับปรุงการจัดการรถและการวางแผนเส้นทาง

 

*****************************

สอบถามรายละเอียด GPS FORTH

Line OA :@forthtrack

Tel. : 06-6150808

Call Center : 061-417-0808

Website : www.forthtrack.co.th