คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิคส์ , ไอที, โทรคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

ลักษณะการทำงาน

 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถติดตั้ง GPS Tracking ของบริษัทได้
 • ขาย Project และทำเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • ทำ Presentation ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
 • ติดต่อประสานงาน และดูแลลูกค้า ทั้งเก่า และใหม่
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับรู้ความต้องการ และสามารถนำกลับมาถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อกลับไปนำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

วันและเวลาทำงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)

อัตราเงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
สมัครงาน