ตำแหน่ง

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

โดย |2021-04-28T16:23:13+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

คุณสมบัติ เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 22 - 35 ปี ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ Net Framework: preferably dealing specifically with C# and ADO. NET (VB.NET is welcome also) มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้การออกแบบเชิงวัตถุและภาษาต่างๆ เรียนรู้ได้รวดเร็วและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ปัญหาการแก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัศนคติที่ดีต่องานและมีวิธีการแบบมืออาชีพ ถ้าจบจากมหาวิทยาลัยของรัฐจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

วิศวกรด้านฮาร์ดแวร์

โดย |2019-06-13T10:36:50+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการออกแบบวงจร,ฮาร์ดแวร์,ไมโครโปรเซสเซอร์ต่าง ๆ เช่น ARM,PLC, MCS51 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium ,Designer ,Protel ,Keil uVision มีความขยัน ทุ่มเท และรับผิดชอบต่องานร่วมกันภายในทีมงาน สามารถทำงานทดแทนแผนกอื่น ๆ ได้ เช่น QC,Repair มีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ Embedded System พิจารณาเป็นพิเศษ วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

ช่างเทคนิคบริการ

โดย |2019-06-12T16:37:32+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-29 ปี ปวช. หรือ ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์,ไฟฟ้า มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว มีใบขับขี่ / มอเตอร์ไซด์ / รถยนต์ สามารถลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ลักษณะการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซม แก้ไข ผลิตภัณฑ์ หน้างาน ถอดอุปกรณ์ วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

พนักงานขายทางโทรศัพท์

โดย |2019-06-11T14:59:43+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

ไม่จำกัดจำนวน คุณสมบัติ เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 22-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ ประสบการณ์ 1 ปี สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word,Excel, internet ได้ รักงานด้านการติดต่อสื่อสาร มีไหวพริบและทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ ลักษณะการทำงาน ติดต่อแนะนำสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ตามที่ได้รับมอบหมายแนะนำและให้ความรู้เรื่องสินค้า และโปรโมชั่น นัดหมายกลุ่มลูกค้าที่สนใจให้พนักงานขายเข้าไปเสนอขายสินค้า บริหารงานให้ได้ยอดตามที่กำหนด ออกบูธประชาสัมพันธ์เป็นบางครั้ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนให้หัวหน้าทราบ วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ ประกันอุบัติเหตุ โบนัสประจำปี เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรเสียชีวิต เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต สมัครงาน

ตัวแทนฝ่ายขาย

โดย |2019-06-11T15:02:47+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

ไม่จำกัดจำนวนคุณสมบัติเพศชาย หรือ หญิงอายุ 23-29 ปีปริญญาตรี ทุกสาขามีทักษะการขายและรักงานขายและงานบริการมีประสบการณ์ขาย 1-2 ปี มีมอเตอร์ไซต์ / รถยนต์ส่วนตัว (หากไม่มีพาหนะแต่มีประสบการณ์ขาย ยินดีพิจารณา)ลักษณะการทำงานวางแผนการขายสินค้านำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดจัดทำรายงานการขาย หรือที่เกี่ยวข้องวันและเวลาทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

วิศกรฝ่ายขายโครงการ

โดย |2019-06-13T10:35:44+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

คุณสมบัติ เพศ ชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิคส์ , ไอที, โทรคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ 22-30 ปี ประสบการณ์ 1-2 ปี ลักษณะการทำงาน มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถติดตั้ง GPS Tracking ของบริษัทได้ ขาย Project และทำเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง ทำ Presentation ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ติดต่อประสานงาน และดูแลลูกค้า ทั้งเก่า และใหม่ ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับรู้ความต้องการ และสามารถนำกลับมาถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อกลับไปนำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

Go to Top