ไม่จำกัดจำนวน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word,Excel, internet ได้
 • รักงานด้านการติดต่อสื่อสาร มีไหวพริบและทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ

ลักษณะการทำงาน

 • ติดต่อแนะนำสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ตามที่ได้รับมอบหมายแนะนำและให้ความรู้เรื่องสินค้า และโปรโมชั่น
 • นัดหมายกลุ่มลูกค้าที่สนใจให้พนักงานขายเข้าไปเสนอขายสินค้า
 • บริหารงานให้ได้ยอดตามที่กำหนด
 • ออกบูธประชาสัมพันธ์เป็นบางครั้ง
 • ส่งรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนให้หัวหน้าทราบ

วันและเวลาทำงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)

อัตราเงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต
สมัครงาน