FAQs

ระยะเวลาในการรับประกัน อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ?

โดย |2019-06-13T11:17:40+07:00เมษายน 24th, 2019||

บริษัทจะรับประกันอุปกรณ์ ตามเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 1 ปี

อยากทราบว่าถ้าอุปกรณ์มีปัญหา สามารถแจ้งบริษัทโดยตรงได้เลยหรือไม่ ?

โดย |2019-06-13T11:22:54+07:00เมษายน 24th, 2019||

สามารถติดต่อแจ้งปัญหาของอุปกรณ์ได้โดยตรงที่ฝ่าย service ของ Forth Tracking หรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแล บริษัทของท่านอยู่ โดยค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ สามารถติดต่อ-สอบถาม และขอรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ Forth Tracking

การติดตั้งฟังชั่น การวัดค่าน้ำมัน สามารถทำได้กับรถทุกคัน ทุกยี่ห้อ หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

โดย |2019-06-13T11:08:07+07:00เมษายน 24th, 2019||

ไม่สามารถติดตั้งฟังค์ชั่นการวัดค่าน้ำมันให้กับรถทุกประเภทได้ เนื่องจากลักษณะการทำงานการทำงานของเซนเซอร์วัดค่าน้ำ (ลูกลอย) ที่ต่างกัน สามารถแบ่งได้ดังนี้ เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันที่ส่งค่าออกมาเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าหรือโวลท์เทจ (Voltage) เซนเซอร์ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งให้กับญี่ปุ่น หรือรถขนส่งขนาดใหญ่ลักษณะการทำงาน จะจ่ายค่าแรงดันไฟฟ้าออกมาตรวจสัดส่วนของปริมาณน้ำมัน ที่อยู่ในถังซึ่งค่าที่จ่ายออกมาจะอยู่ในช่วง 0-9V ไม่เกินนี้ โดยปกติลักษณะการทำงานที่พบเจอได้บ่อยนั้น คือเมื่อปริมาณน้ำมันเต็มถัง เซนเซอร์จะจ่ายค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใกล้เคียง 0 ออกมา และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อปริมาณน้ำมันในถึงรถลง ปัจจุบันสินค้าของสามารถรอลรับการทำงานลักษณะในรูปแบบนี้ได้อย่างดี เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันที่ส่งค่าออกมาเป็นคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหรือพัลซ์ (Pulse) เซนเซอร์ลักษณะนี้จะถูกติดตั้งให้กับรถประเภท luxury car การทำงานของเซนเซอร์ในลักษณะนี้ปัจจุบันสินค้าของเราไม่สามารถรองรับการทำงานได้

ในการติดตั้งการตรวจสอบน้ำมัน ถูกรวมอยู่ในการติดตั้งมาตรฐานหรือไม่ ?

โดย |2019-06-10T13:41:30+07:00เมษายน 24th, 2019||

การตรวจสอบปริมาณน้ำมันในถังเชื้อเพลิงนั้น ถือเป็นการติดตั้งมาตรฐานของ Forth Tracking โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ สถานะเครื่องยนต์ ความเร็ว ได้อีกด้วย

Go to Top