คำถามที่พบบ่อย

ระบบติดตามยานพาหนะจะช่วยลด cost ให้กับองค์กรได้จริงหรือ ลดได้เท่าไรอย่างไร ?

โดย |2019-06-13T10:38:16+07:00เมษายน 24th, 2019||

ทุกวันนี้นอกจากปัญหาเรื่องราคาน้ำมันแล้วยังมีปัญหาอื่นที่กระทบต่อระบบขนส่งขององค์กร เช่น พฤติกรรมของพนักงานขับ รายงานการปฏิบัติงานเท็จ การโจรกรรมน้ำมันฯลฯ ที่ทำให้เกิด cost แก่องค์กรโดยไม่จำเป็น ระบบติดตามยานพาหนะของ Forth จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ โดยเรามี report ที่ครอบคลุมทุกข้อมูลที่สำคัญ ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ การจอด ความเร็วและอื่นๆ รวมถึงการใช้น้ำมัน ตรวจสอบการโจรกรรมน้ำมัน รู้ตำแหน่งของรถทำให้ง่ายต่อการจัดการระบบขนส่ง เมื่อเรามีข้อมูลครบถ้วนให้กับลูกค้า ลูกค้าก็สามารถทราบถึงต้นเหตุของcost ที่ไม่จำเป็น ต้นเหตุของความล่าช้าของระบบขนส่งรวมทั้งยังสามารถควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นได้ ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง ระบบมีระสิทธิภาพมากขึ้น อย่า!! มั่นใจว่าท่านควบคุมระบบได้เพราะระบบติดตามยานพาหนะจะทำให้ท่าน "เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้"

การ update application มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

โดย |2019-06-13T10:43:45+07:00เมษายน 24th, 2019||

โดยปกติแล้ว application ของเรามีการ update เป็นประจำอยู่แล้วเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะแผนที่ ที่เรามีการ update ทุก 3 เดือน โดยลูกค้า Forth จะได้รับการ update map และ application ทันทีที่มี version ใหม่ออกมา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีระบบติดตามที่ทันสมัยอยู่เสมอ

ทำไมต้องใช้แผนที่ที่ forth tracking พัฒนาเองความละเอียดของแผนที่เทียบเท่า google map หรือไม่ ?

โดย |2019-06-13T10:53:29+07:00เมษายน 24th, 2019||

แผนที่ของเราเป็นแผนที่ที่ได้มาตรฐาน มีรายละเอียดครบถ้วนไม่ต่างจากgoogle map เพียงแต่ไม่มีภาพถ่ายดาวเทียมเท่านั้น โดยมีอัตราส่วน 1:4000 พร้อมขอบเขตอาคาร ในกรุงเทพฯ และ 1:20000 ทั่วประเทศ มีการ update แผนที่ทุก 3 เดือน รวมถึงมีแผนที่ google map ให้ลูกค้าใช้สำหรับการดูผ่าน website ทำให้เรามีแผนที่ครบทุกรูปแบบให้แก่ลูกค้า แม้ว่า google map จะปิด หรือมีการเก็บลิขสิทธิ์ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า Forth แต่อย่างใดเพราะเรามีแผนที่มาตรฐานรองรับให้อยู่แล้ว

การเก็บข้อมูล (Backup Data) และดูแลข้อมูล ของลูกค้าที่ใช้ระบบติดตามยานพาหนะ ?

โดย |2019-06-13T11:04:46+07:00เมษายน 24th, 2019||

การเก็บข้อมูล(Backup Data) กำหนดระยะเวลา 6 เดือน และการดูแลข้อมูล ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล ควบคุมจากทีมงาน บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด เป็นอย่างดี

ระยะเวลาในการรับประกัน อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ?

โดย |2019-06-13T11:17:40+07:00เมษายน 24th, 2019||

บริษัทจะรับประกันอุปกรณ์ ตามเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 1 ปี

อยากทราบว่าถ้าอุปกรณ์มีปัญหา สามารถแจ้งบริษัทโดยตรงได้เลยหรือไม่ ?

โดย |2019-06-13T11:22:54+07:00เมษายน 24th, 2019||

สามารถติดต่อแจ้งปัญหาของอุปกรณ์ได้โดยตรงที่ฝ่าย service ของ Forth Tracking หรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแล บริษัทของท่านอยู่ โดยค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ สามารถติดต่อ-สอบถาม และขอรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ Forth Tracking

การติดตั้งฟังชั่น การวัดค่าน้ำมัน สามารถทำได้กับรถทุกคัน ทุกยี่ห้อ หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

โดย |2019-06-13T11:08:07+07:00เมษายน 24th, 2019||

ไม่สามารถติดตั้งฟังค์ชั่นการวัดค่าน้ำมันให้กับรถทุกประเภทได้ เนื่องจากลักษณะการทำงานการทำงานของเซนเซอร์วัดค่าน้ำ (ลูกลอย) ที่ต่างกัน สามารถแบ่งได้ดังนี้ เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันที่ส่งค่าออกมาเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าหรือโวลท์เทจ (Voltage) เซนเซอร์ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งให้กับญี่ปุ่น หรือรถขนส่งขนาดใหญ่ลักษณะการทำงาน จะจ่ายค่าแรงดันไฟฟ้าออกมาตรวจสัดส่วนของปริมาณน้ำมัน ที่อยู่ในถังซึ่งค่าที่จ่ายออกมาจะอยู่ในช่วง 0-9V ไม่เกินนี้ โดยปกติลักษณะการทำงานที่พบเจอได้บ่อยนั้น คือเมื่อปริมาณน้ำมันเต็มถัง เซนเซอร์จะจ่ายค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใกล้เคียง 0 ออกมา และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อปริมาณน้ำมันในถึงรถลง ปัจจุบันสินค้าของสามารถรอลรับการทำงานลักษณะในรูปแบบนี้ได้อย่างดี เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันที่ส่งค่าออกมาเป็นคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหรือพัลซ์ (Pulse) เซนเซอร์ลักษณะนี้จะถูกติดตั้งให้กับรถประเภท luxury car การทำงานของเซนเซอร์ในลักษณะนี้ปัจจุบันสินค้าของเราไม่สามารถรองรับการทำงานได้

ในการติดตั้งการตรวจสอบน้ำมัน ถูกรวมอยู่ในการติดตั้งมาตรฐานหรือไม่ ?

โดย |2019-06-10T13:41:30+07:00เมษายน 24th, 2019||

การตรวจสอบปริมาณน้ำมันในถังเชื้อเพลิงนั้น ถือเป็นการติดตั้งมาตรฐานของ Forth Tracking โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ สถานะเครื่องยนต์ ความเร็ว ได้อีกด้วย

Go to Top