ยกมาตรฐานแท็กซี่ เพิ่มระดับพรีเมี่ยม

เรียกแท็กซี่ ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Taxi OK