กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม เร่งกำหนดมาตรการลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร พร้อมเพิ่มทางเลือกสำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) นำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีประจำปี ได้ที่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง 3 แห่ง พุทธมณฑล, ร่มเกล้า, คลองหลวง ในวันและเวลาราชการ เริ่ม 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสภาพรถที่ใช้งานบนท้องถนนตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสภาพตัวรถ สำหรับรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เมื่อครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีต้องนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จากสถิติพบว่ามีรถจดทะเบียนสะสมตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำนวน 188,001 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) เป็นรถที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) จำนวน 88,000 คัน หรือกว่าร้อยละ 47 ทำให้ในแต่ละวันมีจำนวนรถเข้ารับการตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปีไม่น้อยกว่า 150 คันต่อวัน โดยที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ได้อำนวยความสะดวกให้สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ก่อนเวลาราชการ ในช่วงเช้าและในวันหยุดราชการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของรถและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเร่งแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก จึงเพิ่มทางเลือกขยายการให้บริการตรวจสภาพรถพร้อมรับชำระภาษีรถประจำปี สำหรับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปีได้ในคราวเดียว ณ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า และสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ในวันและเวลาราชการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้จำนวนรถที่จะเข้ามาในพื้นที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) มีจำนวนลดลง และช่วยลดปัญหาการจราจรได้ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขยายการให้บริการตรวจสภาพรถพร้อมรับชำระภาษีรถประจำปี ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ณ สถานีขนสินค้าชานเมืองดังกล่าว ดำเนินการควบคู่กับการให้บริการที่สำนักงานก่อนเวลาราชการในช่วงเช้าและในวันหยุดราชการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของรถและผู้ประกอบการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นขอชำระภาษีรถประจำปีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ รถคันดังกล่าวต้องไม่ถูกระงับการชำระภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นรถที่อยู่ในบัญชีรายละเอียดรถ (ขส.บ.11) และใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สิ้นอายุ หลักฐานที่ต้องใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ(ถ้ามี) หรือสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ สำเนาหลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องมีความคุ้มครองอย่างน้อยถึงวันสิ้นอายุภาษีรถในปีถัดไป ใบรับรองการตรวจสภาพรถ จากพนักงานตรวจสภาพหรือจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาต และหลักฐานหรือหนังสือรับรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบจากผู้ติดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ สำหรับรถที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งพื้นที่อื่นๆ ให้นำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

FORTH ผู้นำธุรกิจ GPS Tracking ที่ให้บริการระบบติดตามรถอย่างเชี่ยวชาญ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการผสมผสานโลกของเทคโนโลยี GPS และธุรกิจไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็นบริการ GPS Tracking และ Iot Solution อย่างครบวงจร ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำหน่าย GPS อย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก กสทช.และได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่ง รุ่นรถขนส่ง DLT (GPS + เครื่องรูดบัตร) รถโดยสาร รถตู้ รถบัส รถพ่วง รถสิบล้อ รุ่นรถทั่วไป รถกระบะ รถ 6 ล้อ รถเก๋ง รถส่งของ รถเซลล์ รถบ้าน ติดตั้งฟรี   รุ่นรถส่วนบุคคล ลูกค้าที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้เองหรือบริการร้านประดับยนต์ใกล้บ้าน