อัปเดต! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 1กันยายน 2562

อัปเดต! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 1กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 11จังหวัด จำนวน 20 สายทาง 22 แห่ง ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร สายด่วน 1586 โทรฟรี 24 ชม.พร้อมทั่งเจ้าหน้าดูและเส้นทาง ช่วยเหลือประชาชน

#กรมทางหลวง โดย #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุล ประจำวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 12.00 โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก เชียงใหม่ สุโขทัย ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร และ ร้อยเอ็ด จำนวน 22 แห่ง ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง ( จำนวน 20 สายทาง)

มีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 113 ชนแดน- ดงขุย อำเภอชนแดนช่วง กม.ที่42-46 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมาเลข 225 ศรีมงคล- น้ำอ้อ อ.บึงสามพัน ช่วงกม.ที่115-116 ระดับน้ำสูง 10 ซม.

จังหวัดพิจิตร 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 11 เขาทราย – สากเหล็ก อ.สากเหล็ก ช่วงกม.ที่ 135 -136 ระดับน้ำสูง 20 ซม. และช่วง กม. 159-160 ระดับน้ำ10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 113 วังชมภู – พิจิตร อ.ตะพานหิน กม.60-62 ระดับน้ำ20-45 ซม.การจราจรผ่านไม่ได้

จังหวัดพิษณุโลก 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 11 กกไม้แดง – บ้านป่า อ.วังทอง ช่วงกม.ที่ 221 ระดับน้ำสูง 30 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 1295 กกไม้แดง – เนินมะปาง อ.เนินมะปราง ช่วงกม.ที่ 22 ระดับน้ำสูง 30 ซม.

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานแม่กลาง – บ้านบ่อแก้ว อ.ฮอด ช่วงกม.ที่ 98 ระดับน้ำสูง
10 ซม.

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 1294 เมืองเก่า – อุทยานศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย ช่วง กม.9-10 ระดับน้ำสูง10 ซม.
จังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 2 พล – บ้านไผ่ อ.พล ช่วงกม.ที่ 286-287 ระดับน้ำสูง 40 – ซม.
รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ เปิดช่องทางพิเศษด้านขวาทาง
ทางหลวงหมายเลข 229 บ้านไผ่ – มัญจาคีรี อ.บ้านไผ่ ช่วงกม.ที่ 0 – 1 ระดับน้ำสูง 10

จังหวัดร้อยเอ็ด 3 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง ช่วงกม.ที่14 -15 ระดับน้ำสูง 40 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 16-17 ระดับน้ำสูง 40 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2043 ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 4 – 5 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม.

จังหวัดมหาสารคาม 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 213 หนองขอน – ห้วยปลาหลด อ.เมืองมหาสารคาม ช่วงกม.ที่ 8-9 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ช่วงกม.ที่ 20 -21 ระดับน้ำสูง 20 ซม.

จังหวัดมุกดาหาร 4 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 2034 นาสีนวน – บุ่งเขียว อ.เขมราฐ ช่วงกม.ที่ 59 ตอม่อสะพานทรุดตัว
การจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 2370 นิคมคำสร้อย – หนองสูง อ.นิคมคำสร้อย ช่วงกม.ที่2 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2116 ห้วยคล้อ – เลิงนกทา อ.เลิงนกทา ช่วงกม.ที่ 138 – 139 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2287 ดงหลวง – สานแว้ อ.ดงหลวง ช่วงกม.ที่ 18,26 ระดับน้ำสูง 30 ซม.

จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 212 ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ช่วงกม.ที่ 510 ระดับน้ำสูง 20 ซม.

จังหวัดยโสธร 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 23 เสลภูมิ- ยโสธร อ.เสลภูมิ ช่วงกม.ที่ 153 ระดับน้ำสูง 7- 10ซม
ทางหลวงหมายเลข 202 ยโสธร-สะพานคลอลลำเซ อ. ป่าติ้วช่วงกม.284-286 ระดับน้ำ 15 ซม. ช่วง กม.288-289 ระดับน้ำ 40 การจราจรผ่านไม่ได้

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา : Transtimenews