รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก วัตถุอันตรายด้วยการติดตั้ง GPS

  กรมการขนส่งทางบกเผยผลการควบคุมความเร็วรถและพฤติกรรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก วัตถุอันตรายด้วยการติดตั้ง GPS จนถึงขณะนี้รถโดยสารประจำทางของ บขส.ได้ทยอยติดตั้งแล้วเกือบครบทุกคัน ฯ