จี แคปปิตอลฯ ผนึก เกษตรพัฒนา “จ้าวช้างไวไฟ” และ ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็มฯ         

           ลงนามความร่วมมือโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบ GPS รถเกี่ยวนวดข้าว            

 ยกระดับชาวนาไทยสู่ Smart Farmer

              คุณสุทธิ ศรีประทุม (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP และ คุณจีรธิดา นฤมิตเลิศ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมด้วย คุณชาญเรือง เหลืองนิมิตรมาศ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด และคุณบุญเลิศ พุ่มเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิษณุโลก เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ที่ 1 จากขวา) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบ GPS รถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา หรือ “X-Tracking System” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโครงการฯ โดย จี แคปปิตอล และ เกษตรพัฒนา ได้ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ผู้นำในธุรกิจ GPS Tracking ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน มาเป็นผู้พัฒนา “X-Tracking System” โดยใช้ระบบ GPS Tracking System และ Iot Solution ติดตั้งและใช้งานกับรถเกี่ยวนวดข้าว / ข้าวโพด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเกษตรพัฒนา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลจากระบบ “X-Tracking System” มาเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ อาทิเช่น การระบุพิกัดตำแหน่งการทำงานของเครื่องจักร บันทึกข้อมูลการเก็บเกี่ยว คำนวณพื้นที่การเก็บเกี่ยว อัตราความเร็ว อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน การแจ้งเตือนการซ่อมแซมบำรุงรักษา สรุปข้อมูลรายได้ – ต้นทุนค่าใช้จ่ายในทำงาน รวมถึงการใช้ข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์และพัฒนาการทำงาน ทั้งี้เพื่อให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าว / ข้าวโพด สามารถวางแผนงานและบริหารจัดการในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นยกระดับเกษตรกรไทยให้ก้าวไปสู่ Smart Farmer

           ปัจจุบัน GCAP อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม “เกษตร แมตช์ชิ่ง” ซึ่งการติดตั้งและพัฒนาระบบ GPS ดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนต่อการหาพื้นที่รับจ้างให้กับผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าว / ข้าวโพด โดยการจับคู่กับเกษตรกรที่ต้องการรถเกี่ยวนวดข้าว รถเกี่ยวนวดข้าวโพด รถเก็บฝักข้าวโพด ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา ลดความสูญเสียและความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร

            ระบบ “X-Tracking System” จะเริ่มให้บริการได้ในเดือนกรกฏาคม 2566 นี้ โดย จี แคปปิตอล ร่วมกับ เกษตรพัฒนา มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่จองและออกรถเกี่ยวนวดข้าว / ข้าวโพด จะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ GPS และระบบ “X-Tracking System” พร้อมอบรมการใช้งานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ ที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่ก้าวทันต่อเทคโนโลยี ที่พร้อมจะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในอนาคต

 

สนใจติดต่อ GPS FORTH : Call Center 061-417-0808 หรือ Line @Forthtrack