• ติดตั้งอุปกรณ์จีพีเอสทั้งหมด 1,153 คัน ภายในระยะส่งมอบ

  • จัดทำระบบบริหารจัดการยานพาหนะ VHS เพิ่อเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมระบบข้อมูลในการดูแลการใช้ยานพาหนะและเครื่องมือกล

  • ควบคุมการทำงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบขององค์กร

  • งานต่างๆของระบบVHSเช่น งานทะเบียน, การจองและจัดสรร, ซ่อมบำรุง, ค่าใช้จ่าย ฯลฯ

  • Interface กับระบบงานอื่นๆ ภายในการไฟฟ้า

——————————————-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

🌐Website : https://www.forthtrack.co.th/

🟢Line ID : https://citly.me/EQJbG หรือ @Forthtrack

🔵Call Center : 061-417-0808 / 02-615-0808