กรมการขนส่งทางบก รับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อยกระดับการบริการรถโดยสารสาธารณะให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมเชิญชวน!!! ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อการกำหนดแนวทาง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากที่มีประเด็นข่าวกรณีศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เรียกร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทบทวนนโยบายที่ให้เปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัสโดยให้เป็นภาคสมัครใจและขยายการบังคับใช้รถตู้ที่หมดอายุการใช้งาน 10 ปี ขยายเวลาเป็น 12 ปี ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อนำไปดำเนินนโยบายยกระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในทุกด้าน โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 13-27 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทางเว็บกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th, เฟชบุ๊กแฟนเพจกรมการขนส่งทางบก(https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS) ซึ่งข้อมูลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด จะถูกนำมาศึกษา ทั้งผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งข้อดี และข้อเสีย เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก มีมาตรการด้านความปลอดภัย กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์บ่งชี้ตัวตนคนขับรถ (เครื่องรูดใบขับขี่แสดงตัวตน) เพื่อติดตามการเดินรถแบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมพนักงานขับรถ ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ที่กรมการขนส่งทางบก, ศูนย์ GPS ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ และทาง Application: DLT GPS ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ด้านตัวรถ รถโดยสารทุกคันจะต้องมีอุปกรณ์และส่วนควบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง พร้อมติดตั้งค้อนทุบกระจก มีทางออกและประตูฉุกเฉิน ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง กำหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะต้องมีจำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง และมีช่องทางออกด้านท้ายรถ อีกทั้งต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหากผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถให้ความร่วมมือตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนร่วมกัน จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ ด้านความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ ด้านพฤติกรรมการขับรถ เช่น ผู้ขับรถไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็ว การหลับในเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และศึกษาทบทวนเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการดำเนินการ อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ประชาชนยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และผู้ประกอบการมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถพัฒนาการประกอบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในการเดินทางแก่ประชาชนมีจำนวนรถที่ให้บริการอย่างเพียงพอ มีความรวดเร็ว สะดวกสบายในการเดินทาง เพื่อเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการที่ดีอย่างเป็นระบบเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชน

———————————

📢 เปิดรับความคิดเห็นการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะในปัจจุบัน เพื่อนำมากำหนดนโยบายการปรับปรุงระบบแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้ง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้โดยสารสาธารณะ รถโดยสาร บขส. รถโดยสาร ขสมก.

คลิก >>> http://bit.ly/2H0Luo3

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

📌ติดตั้งจีพีเอสฟอร์ท+เครื่องรูดบัตร เพื่อต่อทะเบียน #วันนี้ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี พร้อมฟรีค่าบริการ 1 ปีเต็ม !
Website : https://www.forthtrack.co.th/
Line ID คลิก👉 : https://line.me/R/ti/p/%40jpo9605i
โทรศัพท์ 02-615-0808 , Call Center : 061-4170808

#จีพีเอส #ได้รับการรับรอง #กรมการขนส่งทางบก #ขึ้นทะเบียนได้ #Realtime #เชื่อมกรมขนส่ง #GPS #เครื่องรูดบัตร #GPS #GPSTRACKING #FORTH #กรมขนส่ง