ข่าวกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าพัฒนาเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขต กทม.และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง 269

โดย |2019-10-25T14:50:35+07:00ตุลาคม 24th, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าพัฒนาเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขต กทม.และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง 269 เส้นทาง เน้นบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้วยโครงข่ายที่เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งอื่น . นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การยกระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ภายใต้แผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 269 เส้นทาง กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่องนโยบายการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีผลให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กับผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบกทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในบทบาทและโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการเดินรถโดยสารและการกำกับดูแลการเดินรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางใน 1 เส้นทางจะมีผู้ประกอบการได้เพียงรายเดียว และต้องดำเนินการตามประกาศนายทะเบียนกลางทุกด้าน อาทิ ความปลอดภัย การจัดการเดินรถ การพัฒนาพนักงาน การบริการ และมาตรฐานตัวรถ เพื่อเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการที่ดีอย่างเป็นระบบ . รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ภายใต้แผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง กำหนดเส้นทางปฏิรูป 269

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! การใช้อุปกรณ์รบกวนหรือตัดสัญญาณ GPS มีความผิดตามกฎหมาย ผู้ขับรถปรับสูงสุดและพักใช้ใบอนุญาตขับรถทันที

โดย |2019-10-04T14:28:49+07:00ตุลาคม 4th, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมการขนส่งทางบก เตือน❗️ การใช้อุปกรณ์รบกวนหรือตัดสัญญาณ GPS มีความผิดตามกฎหมาย ผู้ขับรถปรับสูงสุดและพักใช้ใบอนุญาตขับรถทันที ส่วนผู้ประกอบการขนส่งอาจพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ย้ำ!!! ติดตามข้อมูลของรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน หากพบความผิดแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดทุกราย นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศกำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลจากการใช้รถมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบพบรายงานข้อมูลการเดินที่ผิดปกติ เช่น รถมีการเคลื่อนที่แต่มีอัตราความเร็วเป็นศูนย์ พิกัดตำแหน่งของรถไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถบางรายหลบเลี่ยงการส่งข้อมูลการใช้รถโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS ทำให้ข้อมูล พิกัด ตำแหน่งเคลื่อนที่ของรถไม่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ขายและผู้ใช้ ดังนี้ ผู้ขับรถมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และนำอุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS ที่ยึดไว้พร้อมผู้ขับรถที่กระทำความผิดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2558 มาตรา

รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งพ.ศ. 2522 สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปี

โดย |2019-09-03T10:39:28+07:00กันยายน 3rd, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม เร่งกำหนดมาตรการลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร พร้อมเพิ่มทางเลือกสำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) นำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีประจำปี ได้ที่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง 3 แห่ง พุทธมณฑล, ร่มเกล้า, คลองหลวง ในวันและเวลาราชการ เริ่ม 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสภาพรถที่ใช้งานบนท้องถนนตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสภาพตัวรถ สำหรับรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เมื่อครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีต้องนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จากสถิติพบว่ามีรถจดทะเบียนสะสมตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำนวน 188,001 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) เป็นรถที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) จำนวน 88,000 คัน หรือกว่าร้อยละ

อัปเดต! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 1กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 11จังหวัด จำนวน 20 สาย

โดย |2019-09-02T11:14:44+07:00กันยายน 2nd, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

อัปเดต! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 1กันยายน 2562 อัปเดต! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 1กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 11จังหวัด จำนวน 20 สายทาง 22 แห่ง ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร สายด่วน 1586 โทรฟรี 24 ชม.พร้อมทั่งเจ้าหน้าดูและเส้นทาง ช่วยเหลือประชาชน #กรมทางหลวง โดย #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุล ประจำวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 12.00 โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก เชียงใหม่ สุโขทัย ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร

กรมการขนส่งทางบก รับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อยกระดับการบริการรถโดยสารสาธารณะให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

โดย |2019-08-16T09:52:23+07:00สิงหาคม 16th, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมการขนส่งทางบก รับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อยกระดับการบริการรถโดยสารสาธารณะให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมเชิญชวน!!! ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อการกำหนดแนวทาง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากที่มีประเด็นข่าวกรณีศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เรียกร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทบทวนนโยบายที่ให้เปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัสโดยให้เป็นภาคสมัครใจและขยายการบังคับใช้รถตู้ที่หมดอายุการใช้งาน 10 ปี ขยายเวลาเป็น 12 ปี ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อนำไปดำเนินนโยบายยกระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในทุกด้าน โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 13-27 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทางเว็บกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th, เฟชบุ๊กแฟนเพจกรมการขนส่งทางบก(https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS) ซึ่งข้อมูลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด จะถูกนำมาศึกษา ทั้งผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งข้อดี และข้อเสีย เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก มีมาตรการด้านความปลอดภัย กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์บ่งชี้ตัวตนคนขับรถ (เครื่องรูดใบขับขี่แสดงตัวตน) เพื่อติดตามการเดินรถแบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมพนักงานขับรถ ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ที่กรมการขนส่งทางบก, ศูนย์

ขนส่งบริการรับชำระภาษีรถประจำปีวันเสาร์-อาทิตย์

โดย |2019-08-06T17:22:15+07:00สิงหาคม 6th, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมขนส่งบริการรับชำระภาษีรถประจำปีวันเสาร์-อาทิตย์ รถขนส่ง รถบ้านทุกอายุการใช้งาน ใช้บริการได้ที่ห้างที่มีสัญลักษณ์ Shop Thru for Tax ให้บริการทุกเสาร์-อาทิตย์ ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทันที ดังนี้ - ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14 แห่ง สาขาลาดพร้าว รามอินทรา รัชดาภิเษก *บางปะกอก (ปิด 16.30 น.) สำโรง บางนา อ่อนนุช เพชรเกษม สุขาภิบาล3 *บางบอน (ปิด 16.30 น.) สุวินทวงศ์ แจ้งวัฒนะ บางใหญ่สมุทรปราการ - ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ,ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค - ศูนย์บริการร่วม G-point เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลศาลายา, เซ็นทรัล westagate รถยนต์อายุไม่เกิน 7 ปี,รถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน 5 ปี.

กรมการขนส่งทางบก พบการลักลอบใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสาร

โดย |2019-07-23T10:39:52+07:00กรกฎาคม 23rd, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้ม!!! การให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เฉพาะเดือนมิถุนายน 2562 สุ่มตรวจสอบการให้บริการรวม 15,464 ราย พบการลักลอบใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสาร 154 ราย ดำเนินการตามกฎหมายทันทีทุกราย นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งสิ้น 15,464 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 837 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 7,323 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 461 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 181 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 80 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 41 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ จำนวน

ขนส่งวอน “สิบล้อ” เลี่ยงขนส่ง-วิ่งเที่ยวเปล่าช่วง “วันเข้าพรรษา”

โดย |2019-07-11T10:48:18+07:00กรกฎาคม 11th, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทั่วประเทศ หลีกเลี่ยง การขนส่งสินค้าและการวิ่งรถเปล่า ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 12 - 17 กรกฎาคม 2562 พร้อมกำชับห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้ใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 และขอความร่วมมือองค์กรด้านการขนส่งสินค้า จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก, สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งภาคตะวันออก และชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งรายใดมีความจำเป็นต้องทำการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีการสัญจรเป็นจำนวนมาก และตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบของรถให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง พร้อมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โดย |2019-07-23T10:42:13+07:00กรกฎาคม 8th, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

วันที่ 12-17 ก.ค. 2562 ตรวจเข้ม!! ความพร้อมตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนออกเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากคาดการณ์ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนมีการเดินทางใช้รถใช้ถนนเพื่อไปทำบุญตามประเพณีหรือท่องเที่ยวปริมาณมากกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้น เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน โดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน เน้นมาตรการตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนออกเดินทางตั้งแต่ต้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น การติดตั้ง GPS Tracking สามารถส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน ส่วนพนักงานขับรถ ตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน สมุดประจำรถ เป็นต้น หากพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดและสั่งห้ามให้บริการ โดยผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที และไม่กระทบต่อการบริหารจัดการเดินรถในเส้นทางซึ่งต้องเพียงพอเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม

วันเสาร์-อาทิตย์ ก็ต่อภาษีรถได้นะ..รู้ยัง

โดย |2019-07-04T16:07:26+07:00กรกฎาคม 4th, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

วันเสาร์-อาทิตย์ ก็ต่อภาษีรถได้นะ..รู้ยัง บริการรับชำระภาษีรถประจำปี วันเสาร์อาทิตย์ @ห้างสรรพสินค้า Shop Thru for Tax 📌"กรุงเทพและปริมณฑล" •ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 14 สาขา ในวันเสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. (14 สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว รามอินทรา รัชดาภิเษก *บางปะกอก (ปิด 16.30 น.) สำโรง บางนา อ่อนนุช เพชรเกษม สุขาภิบาล3 *บางบอน (ปิด 16.30 น.) สุวินทวงศ์ แจ้งวัฒนะ บางใหญ่ สมุทรปราการ) •เซ็นทรัลเวสต์เกต วันเสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10:00-17:30 น. •เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ วันเสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10:00-17:30 น. •เซ็นทรัลศาลายา วันเสาร์-อาทิตย์

Go to Top