ข่าวกรมการขนส่งทางบก

เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ” ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ

โดย |2019-07-04T16:03:40+07:00กรกฎาคม 4th, 2019|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

สำนักงานขนส่ง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพิ่มช่องทาง "เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) " ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ 📍 สถานที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ⏰ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 🚙 การให้บริการ การชำระภาษีรถ สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษีได้ 3 เดือน ประเภทรถที่ให้บริการ -รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) -รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) -รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) -รถจักรยานยนต์ (รย.12) -รถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง 🗂 หลักฐานในการติดต่อ -คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง หรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) -หลักฐานการจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 🖇

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้น!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561

โดย |2019-06-17T14:23:09+07:00กรกฎาคม 24th, 2018|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้น!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561   นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2561 มีช่วงวันหยุดในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางไปร่วมงานมหามงคล หรือทำบุญตามประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวในเมืองหลักเมืองรองอย่างคึกคัก กรมการขนส่งทางบกเตรียมพร้อมรองรับการเดินทาง โดยกำชับไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทุกเส้นทาง อย่างเข้มข้นจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ประสานผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางที่มีความพร้อมผ่านการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้เพียงพอสำหรับความต้องการเดินทางของประชาชน ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริหารจัดการการเดินรถภายในจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกรวดเร็ว ต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น การติดตั้ง GPS Tracking ความสมบูรณ์ของระบบเบรก สภาพยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉินหรือทางออกฉุกเฉิน

ประวัติศาสตร์ใหม่ระบบขนส่งสาธารณะ

โดย |2019-06-17T17:03:47+07:00กรกฎาคม 17th, 2018|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

ประวัติศาสตร์ใหม่ระบบขนส่งสาธารณะ การให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี 2535 ซึ่งต่อมาปริมาณความต้องการใช้บริการและปัจจัยองค์ประกอบการอื่นๆ ยังเอื้อต่อการเติบโตของรถตู้เพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่ม โดยรัฐได้เข้ามาจัดระเบียบให้สอดคล้อง เหมาะสม ตามแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการสูงสุด วันนี้ ปัจจัยรอบด้านในการใช้บริการรถตู้โดยสารเปลี่ยนไป ทั้งปริมาณความต้องการใช้บริการ เทคโนโลยีเพื่อเสริมความปลอดภัย สมรรถนะรถกับสภาพถนน กรมการขนส่งทางบก จึงพลิกประวัติศาสตร์ของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ขยายผลสู่ระยะยาว นำรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน 2 (จ) จำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง และรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 21 - 30 ที่นั่ง เข้ามาให้บริการทดแทนรถตู้โดยสาร ด้วยมาตรฐานสมรรถนะและโครงสร้างตัวรถ ห้องโดยสารที่ความเหมาะสม มีทางออกฉุกเฉินหรือประตูฉุกเฉิน ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมติดตั้ง GPS Tracking และ Speed Monitor เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง เพื่อตอบโจทย์การเป็นยานพาหนะยุคสมัยแห่งความปลอดภัยในการเดินทาง ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารแล้วในหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางกรุงเทพ-กำแพงเพชร,

กำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่อง GPS

โดย |2019-06-17T17:04:52+07:00กรกฎาคม 10th, 2018|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่อง GPS 1 ม.ค 56 กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่อง GPS ทุกคัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่และป้องกันอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัตถุอันตรายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เตรียมจัดตั้งศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย

รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก วัตถุอันตรายด้วยการติดตั้ง GPS

โดย |2019-06-17T14:30:53+07:00กรกฎาคม 10th, 2018|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก วัตถุอันตรายด้วยการติดตั้ง GPS   กรมการขนส่งทางบกเผยผลการควบคุมความเร็วรถและพฤติกรรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก วัตถุอันตรายด้วยการติดตั้ง GPS จนถึงขณะนี้รถโดยสารประจำทางของ บขส.ได้ทยอยติดตั้งแล้วเกือบครบทุกคัน ฯ

ยกมาตรฐานแท็กซี่ เพิ่มระดับพรีเมี่ยม

โดย |2019-06-17T17:05:48+07:00กรกฎาคม 9th, 2018|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

ยกมาตรฐานแท็กซี่ เพิ่มระดับพรีเมี่ยม เรียกแท็กซี่ ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Taxi OK 

dlt-news

โดย |2019-06-17T17:06:50+07:00ธันวาคม 13th, 2017|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

"ขนส่งทางบก" เพิ่มโรคลมชัก-ผ่าสมอง-หัวใจ ห้ามขับขี่รถ กรมขนส่งทางบก เตรียมแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อกำหนดเงื่อนไขการขอใบอนุญาตขับขี่ โดยเพิ่ม 5 กลุ่มโรคที่เสี่ยงจะเกิดอันตรายในการขับขี่รถยนต์ รวมโรคลมชัก-ผ่าตัดสมอง-หัวใจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ คาดอย่างช้าเดือนก.พ.ปี 61 บังคับใช้               วานนี้ (4 ธ.ค.2560) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงอุุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี ที่คนขับรถระบุว่าตัวเองเป็นโรคลมชักว่า นายอัครเดช อุดมรัตน์ มีใบอนุญาตขับรถ แบบตลอดชีพ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาหลักฐาน หากภายหลังแพทย์พิสูจน์ทราบ และมีหลักฐานว่าผู้ขับขี่รถกระบะคันดังกล่าว เป็นโรคลมชักจริง กรมขนส่งบกจะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที เพราะเป็นบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่               ด้านนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก กล่าวว่า ขณะนี้กรมขนส่งทางบก กำลังดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อกำหนดเงื่อนไขการขอใบอนุญาตขับขี่ ให้เพิ่มกลุ่มโรคที่เสี่ยงจะเกิดอันตรายในการขับขี่ เบื้องต้นได้ข้อสรุปแล้วว่ามีทั้งหมด 5 กลุ่มโรค “  ซึ่งทั้ง 5 กลุ่มโรคและอาการนี้

กรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ

โดย |2019-06-17T17:07:10+07:00ธันวาคม 6th, 2017|ข่าวกรมการขนส่งทางบก|

กรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบก เผยผล!! การตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2560 รวม 72,897คัน สั่งให้เปลี่ยนรถแล้ว 27 คัน พ่นห้ามใช้รถอีก 2 คัน เตือน!!!ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด       นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผล การดำเนินการร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทหาร ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่นในการ “สแกนรถโดยสาร” ทุกคันก่อนออกเดินทาง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนดรวม 212 แห่งทั่วประเทศ

Go to Top