FAQs

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

โดย |2021-04-28T16:23:13+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

คุณสมบัติ เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 22 - 35 ปี ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ Net Framework: preferably dealing specifically with C# and ADO. NET (VB.NET is welcome also) มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้การออกแบบเชิงวัตถุและภาษาต่างๆ เรียนรู้ได้รวดเร็วและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ปัญหาการแก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัศนคติที่ดีต่องานและมีวิธีการแบบมืออาชีพ ถ้าจบจากมหาวิทยาลัยของรัฐจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

วิศวกรด้านฮาร์ดแวร์

โดย |2019-06-13T10:36:50+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการออกแบบวงจร,ฮาร์ดแวร์,ไมโครโปรเซสเซอร์ต่าง ๆ เช่น ARM,PLC, MCS51 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium ,Designer ,Protel ,Keil uVision มีความขยัน ทุ่มเท และรับผิดชอบต่องานร่วมกันภายในทีมงาน สามารถทำงานทดแทนแผนกอื่น ๆ ได้ เช่น QC,Repair มีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ Embedded System พิจารณาเป็นพิเศษ วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

ช่างเทคนิคบริการ

โดย |2019-06-12T16:37:32+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-29 ปี ปวช. หรือ ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์,ไฟฟ้า มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว มีใบขับขี่ / มอเตอร์ไซด์ / รถยนต์ สามารถลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ลักษณะการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซม แก้ไข ผลิตภัณฑ์ หน้างาน ถอดอุปกรณ์ วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

พนักงานขายทางโทรศัพท์

โดย |2019-06-11T14:59:43+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

ไม่จำกัดจำนวน คุณสมบัติ เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 22-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ ประสบการณ์ 1 ปี สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word,Excel, internet ได้ รักงานด้านการติดต่อสื่อสาร มีไหวพริบและทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ ลักษณะการทำงาน ติดต่อแนะนำสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ตามที่ได้รับมอบหมายแนะนำและให้ความรู้เรื่องสินค้า และโปรโมชั่น นัดหมายกลุ่มลูกค้าที่สนใจให้พนักงานขายเข้าไปเสนอขายสินค้า บริหารงานให้ได้ยอดตามที่กำหนด ออกบูธประชาสัมพันธ์เป็นบางครั้ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนให้หัวหน้าทราบ วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ ประกันอุบัติเหตุ โบนัสประจำปี เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรเสียชีวิต เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต สมัครงาน

ตัวแทนฝ่ายขาย

โดย |2019-06-11T15:02:47+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

ไม่จำกัดจำนวนคุณสมบัติเพศชาย หรือ หญิงอายุ 23-29 ปีปริญญาตรี ทุกสาขามีทักษะการขายและรักงานขายและงานบริการมีประสบการณ์ขาย 1-2 ปี มีมอเตอร์ไซต์ / รถยนต์ส่วนตัว (หากไม่มีพาหนะแต่มีประสบการณ์ขาย ยินดีพิจารณา)ลักษณะการทำงานวางแผนการขายสินค้านำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดจัดทำรายงานการขาย หรือที่เกี่ยวข้องวันและเวลาทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

วิศกรฝ่ายขายโครงการ

โดย |2019-06-13T10:35:44+07:00มิถุนายน 10th, 2019||

คุณสมบัติ เพศ ชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิคส์ , ไอที, โทรคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ 22-30 ปี ประสบการณ์ 1-2 ปี ลักษณะการทำงาน มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถติดตั้ง GPS Tracking ของบริษัทได้ ขาย Project และทำเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง ทำ Presentation ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ติดต่อประสานงาน และดูแลลูกค้า ทั้งเก่า และใหม่ ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับรู้ความต้องการ และสามารถนำกลับมาถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อกลับไปนำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์) อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ สมัครงาน

ระบบติดตามยานพาหนะจะช่วยลด cost ให้กับองค์กรได้จริงหรือ ลดได้เท่าไรอย่างไร ?

โดย |2019-06-13T10:38:16+07:00เมษายน 24th, 2019||

ทุกวันนี้นอกจากปัญหาเรื่องราคาน้ำมันแล้วยังมีปัญหาอื่นที่กระทบต่อระบบขนส่งขององค์กร เช่น พฤติกรรมของพนักงานขับ รายงานการปฏิบัติงานเท็จ การโจรกรรมน้ำมันฯลฯ ที่ทำให้เกิด cost แก่องค์กรโดยไม่จำเป็น ระบบติดตามยานพาหนะของ Forth จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ โดยเรามี report ที่ครอบคลุมทุกข้อมูลที่สำคัญ ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ การจอด ความเร็วและอื่นๆ รวมถึงการใช้น้ำมัน ตรวจสอบการโจรกรรมน้ำมัน รู้ตำแหน่งของรถทำให้ง่ายต่อการจัดการระบบขนส่ง เมื่อเรามีข้อมูลครบถ้วนให้กับลูกค้า ลูกค้าก็สามารถทราบถึงต้นเหตุของcost ที่ไม่จำเป็น ต้นเหตุของความล่าช้าของระบบขนส่งรวมทั้งยังสามารถควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นได้ ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง ระบบมีระสิทธิภาพมากขึ้น อย่า!! มั่นใจว่าท่านควบคุมระบบได้เพราะระบบติดตามยานพาหนะจะทำให้ท่าน "เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้"

การ update application มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

โดย |2019-06-13T10:43:45+07:00เมษายน 24th, 2019||

โดยปกติแล้ว application ของเรามีการ update เป็นประจำอยู่แล้วเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะแผนที่ ที่เรามีการ update ทุก 3 เดือน โดยลูกค้า Forth จะได้รับการ update map และ application ทันทีที่มี version ใหม่ออกมา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีระบบติดตามที่ทันสมัยอยู่เสมอ

ทำไมต้องใช้แผนที่ที่ forth tracking พัฒนาเองความละเอียดของแผนที่เทียบเท่า google map หรือไม่ ?

โดย |2019-06-13T10:53:29+07:00เมษายน 24th, 2019||

แผนที่ของเราเป็นแผนที่ที่ได้มาตรฐาน มีรายละเอียดครบถ้วนไม่ต่างจากgoogle map เพียงแต่ไม่มีภาพถ่ายดาวเทียมเท่านั้น โดยมีอัตราส่วน 1:4000 พร้อมขอบเขตอาคาร ในกรุงเทพฯ และ 1:20000 ทั่วประเทศ มีการ update แผนที่ทุก 3 เดือน รวมถึงมีแผนที่ google map ให้ลูกค้าใช้สำหรับการดูผ่าน website ทำให้เรามีแผนที่ครบทุกรูปแบบให้แก่ลูกค้า แม้ว่า google map จะปิด หรือมีการเก็บลิขสิทธิ์ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า Forth แต่อย่างใดเพราะเรามีแผนที่มาตรฐานรองรับให้อยู่แล้ว

การเก็บข้อมูล (Backup Data) และดูแลข้อมูล ของลูกค้าที่ใช้ระบบติดตามยานพาหนะ ?

โดย |2019-06-13T11:04:46+07:00เมษายน 24th, 2019||

การเก็บข้อมูล(Backup Data) กำหนดระยะเวลา 6 เดือน และการดูแลข้อมูล ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล ควบคุมจากทีมงาน บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด เป็นอย่างดี

Go to Top